Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019, 23 oktober 2020
Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019, 23 oktober 2020

Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019, 23 oktober 2020

STATUS TERKINI KES DISAHKAN COVID-19 YANG TELAH PULIH

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) ingin memaklumkan bahawa pada hari ini, Malaysia mencatatkan bilangan kes pulih COVID-19 sebanyak 467 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 adalah 15, 884 kes (64.8 peratus daripada jumlah keseluruhan kes). Pecahan kes yang telah pulih COVID-19 mengikut negeri adalah seperti berikut:

 • Sabah (246 kes);
 • Selangor (105 kes);
 • Kedah (74 kes);
 • Pulau Pinang (24 kes);
 • Melaka (7 kes);
 • Terengganu (4 kes).
 • Johor (4 kes);
 • Sarawak (1 kes);
 • Negeri Sembilan (1 kes); dan
 • Pahang (1 kes).

STATUS TERKINI KES COVID-19 DI MALAYSIA

Pada hari ini, Negeri Sabah terus mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 528 kes (74.4 peratus). Ini adalah hasil usaha gigih dalam menjalankan pengesanan kes secara aktif di negeri Sabah. Mobilisasi petugas kesihatan telah membantu usaha saringan di lapangan dan juga rawatan perubatan. Aspek logistik dan penghantaran sampel juga ditambahbaik dan telah membantu usaha menjalankan ujian RT-PCR dengan lebih cepat.

Manakala negeri-negeri di Lembah Klang mencatatkan pertambahan sebanyak 73 kes (10.3 peratus dari jumlah keseluruhan kes). Daripada 73  kes baharu, 34 kes (46.6  peratus) adalah daripada kluster-kluster sedia ada dan baharu. Untuk makluman, negeri-negeri ini dan juga negeri Sabah telah pun diletakkan dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB).

Sejumlah 180 kes (25.4 peratus) pada hari ini adalah daripada Kluster Penjara Kepayan (140 kes), Kluster Penjara Reman (39 kes), dan Kluster Tembok (1 kes).

Sebanyak satu (1) kes merupakan pengunjung yang pulang dari negeri Sabah, yang menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke negeri Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 466 kes.

Secara keseluruhannya, sehingga 23 Oktober 2020 pukul 12:00 tengah hari, sebanyak 710 kes baharu telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 24,514 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 8,416 kes. Mereka telah diasingkan dan diberi rawatan.

Ingin dimaklumkan daripada 710 kes baharu pada hari ini, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melaporkan satu (1) kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Kes tersebut melibatkan bukan warganegara yang memasuki Malaysia dari negara Nepal.

Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut:

 • Sabah: 528 kes
  • 203 kes daripada kluster-kluster, termasuk dua (2) kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Samudera;
  • 169 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan
  • 156 kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
 • Selangor: 62 kes
  • 29 kes daripada kluster-kluster termasuk 10 kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Palma dan Kluster Jaya;
  • 18 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19;
  • Satu (1) kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi (Sabah); dan
  • 14 kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
 • Pulau Pinang: 39 kes daripada kluster-kluster sedia ada.
 • Negeri Sembilan: 37 kes
  • 28 kes daripada kluster termasuk satu (1) kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Jaya;
  • Dua (2) kes kontak rapat kes positif COVID-19; dan
  • Tujuh (7) kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
 • Wilayah Persekutuan Labuan: 19 kes
  • 16 kes daripada kluster-kluster sedia ada;
  • Satu (1) kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan
  • Dua (2) kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
 • Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: 10 kes
  • Lima (5) kes daripada kluster-kluster sedia ada termasuk satu (1) kes daripada kluster baharu iaitu Kluster Palma;
  • Dua (2) kes saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan
  • Tiga (3) kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
 • Perak: Empat (4) kes 
  • Satu (1) kes daripada kluster sedia ada; dan
  • Tiga (3) kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
 • Johor: Empat (4) kes
  • Satu (1) kes daripada kluster sedia ada;
  • Dua (2) kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan
  •  Satu (1) daripada lain-lain saringan COVID-19.
 • Terengganu: Dua (2) kes
  • Satu (1) kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19; dan
  • Satu (1) kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
 • Sarawak: Dua (2) kes daripada lain-lain saringan COVID-19.
 • Kedah: Satu (1) kes daripada kluster sedia ada.
 • Pahang: Satu (1 ) kes daripada kluster sedia ada.

Sehingga kini, terdapat 90 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di Unit Rawatan Rapi (ICU), di mana 28 kes memerlukan bantuan pernafasan.

Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Centre (CPRC) Kebangsaan, dukacita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 10 kes kematian berkaitan COVID-19. Justeru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 214 kes (0.9 peratus daripada jumlah keseluruhan kes).

Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut:

Kes kematian Kes No. Negeri Jantina (Warganegara) Umur (tahun) Hospital Latar Belakang
205 12154 Sabah Lelaki (BWN) 77 Hospital Queen Elizabeth Penyakit kencing manis, kanser pankreas dan dislipidemia
206 14924 Sabah Perempuan (WN) 69 Hospital Duchess of Kent
207 15274 Sabah Lelaki (WN) 54 Hospital Duchess of Kent Penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung dan dislipidemia
208 15306 Sabah Lelaki (BWN) 66 Hospital Duchess of Kent Penyakit kencing manis, darah tinggi, dan penyakit jantung
209 24267 Sabah Perempuan (WN) 62 Hospital Duchess of Kent Penyakit kencing manis, darah tinggi, dislipidemia, gout, penyakit jantung dan obesiti.
210 24330 Sabah Lelaki (WN) 63 Hospital Duchess of Kent Penyakit darah tinggi dan strok
211 24331 Sabah Lelaki (WN) 61 Hospital Tuaran Penyakit darah tinggi
212 24332 Sabah Lelaki (WN) 33 Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Likas Penyakit buah pinggang
213 18681 Kedah Lelaki (WN) 67 Hospital Sultanah Bahiyah
214 24507 WP Labuan Perempuan (BWN) 58 Hospital Labuan Penyakit asma

* WN merujuk kepada warganegara dan BWN bukan warganegara

KKM mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka.

TIGA (3) KLUSTER BAHARU DILAPORKAN HARI INI

KKM ingin memaklumkan bahawa terdapat tiga (3) kluster baharu telah dikenal pasti pada hari ini iaitu;

1) KLUSTER SAMUDERA

Kluster baharu ini melibatkan daerah Sandakan di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-22612) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 20 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Duchess of Kent. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti tujuh (7) lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 23 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah lapan (8) individu telah disaring, di mana:

 • Lapan (8) kes dikesan positif COVID-19 (2 kes baharu).

2) KLUSTER PALMA

Kluster baharu ini melibatkan daerah Gombak dan Hulu Selangor di negeri Selangor serta daerah Kepong di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks bagi kluster ini (iaitu kes ke-20399) telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 17 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 12 lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 23 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 101 individu telah disaring, di mana:

 • 13 kes dikesan positif COVID-19 (9 kes baharu); dan
 • 88 individu masih menunggu keputusan.

3) KLUSTER JAYA

Kluster baharu ini melibatkan daerah Sepang di negeri Selangor dan daerah Seremban di Negeri Sembilan. Kes indeks bagi kluster ini telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan di tempat kerja pada 20 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti lapan (8) lagi kes positif COVID-19.

Sehingga 23 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 48 individu telah disaring, di mana:

 • Sembilan (9) kes dikesan positif COVID-19 (3 kes baharu);
 • 39 individu masih menunggu keputusan.

NASIHAT KESIHATAN BERKAITAN COVID-19

KKM ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baharu dalam kehidupan harian:

 • Elakkan 3S / 3C : iaitu elakkan kawasan yang sesak (Crowded place), elakkan kawasan yang sempit (Confined space) dan elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat (Close conversation).
 • Amalkan 3W : iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun (Wash), memakai alat pelitup muka (facemask) di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara (MKN) mulai 1 Ogos 2020 atau jika bergejala (Wear), dan (Warn) iaitu amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan seperti:
 • Elakkan bersalaman / bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalam;
  • Amalkan etika batuk dan bersin;
  • Dapatkan rawatan segera jika bergejala;
  • Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung;
  • Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh.

Patuhlah kepada S.O.P sebagai normal baharu iaitu:

 • S : Syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP);
 • O : Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya (OKU) perlu dilindungi, individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan;
 • P : Penjarakan fizikal (physical distancing) sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa.

KKM akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara, dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga, KKM akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan.

Sekian, terima kasih.

TAN SRI DATO’ SERI DR. NOOR HISHAM ABDULLAH

KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA

23 Oktober 2020 @ 5.30 petang.

LAMPIRAN 1

BILANGAN KES COVID-19 MENGIKUT NEGERI DI MALAYSIA

(SEHINGGA 23 OKTOBER 2020, JAM 12:00 TENGAH HARI)

NEGERI BILANGAN KES BAHARU *(    ) BILANGAN KES KUMULATIF
SABAH 528 10,396
SELANGOR 62 3,804
W.P. KUALA LUMPUR 11 (1) 2,920
KEDAH 1 1,968
NEGERI SEMBILAN 37 1,194
JOHOR 4 845
SARAWAK 2 772
PULAU PINANG 39 731
PERAK 4 449
PAHANG 1 392
MELAKA 0 305
W.P. LABUAN 19 217
KELANTAN 0 178
TERENGGANU 2 166
W.P. PUTRAJAYA 0 139
 PERLIS 0 38
JUMLAH KESELURUHAN 710 (1) 24,514

*(   ) adalah merujuk kepada kes-kes import

(Visited 12 times, 1 visits today)

COMMENTS